กกต.เตรียมส่งระเบียบกม.พรรคการเมืองประกาศราชกิจจาฯ

ที่ประชุมกกต.พิจารณาระเบียบ ประกาศตามกฎหมายพรรคการเมืองเสร็จแล้ว เตรียมส่งประกาศราชกิจจาฯ 27 พ.ย.นี้ เร่งพรรคยื่นขอขยายเวลาแจ้งยอดสมาชิก ป้องกันสิ้นสภาพ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวว่า ที่ประชุมกกต.มีมติเห็นชอบร่างระเบียบและร่างประกาศกกต.ที่เกี่ยวข้องกับพระรราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 8 ฉบับตามที่สำนักงาน กกต.เสนอ โดยจากนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความเรียบร้อย และในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายนจะส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ทันตามกรอบเวลา 60 วันที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดไว้
“พรรคการเมืองหรือผู้ที่ประสงค์จะขอจัดตั้งพรรค ขอให้เตรียมพร้อมปฏิบัติตามกฎหมาย กกต.พร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถทำหนังสือสอบถามมา และได้ตั้งคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้เชียวชาญไว้ให้คำตอบรวม 6 ชุด รวมทั้งเตรียมจะจัดประชุมชี้แจงกับพรรคการเมืองเก่าและผู้ประสงค์จัดตั้งพรรคการเมืองใหม่” นายสมชัย กล่าว
นายสมชัย กล่าวว่า ที่ประชุมกกต.เห็นชอบร่างคำร้องที่จะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า 2 มาตราของ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต.ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยจะยื่นในประเด็นอำนาจกกต.คนเดียวสามารถระงับยับยั้งการเลือกตั้งของหน่วยหรือเขตเลือกตั้งที่พบทุจริตได้หรือไม่ และกกต.มีอำนาจจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ ซึ่งขณะนี้เหลือเพียงให้กกต.ทั้ง 5 คนลงนามคาดว่าอย่างช้าไม่เกินวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ กกต.ทุกคนจะลงนามครบและยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้
นายสมชัย กล่าวถึงการประสานกับสำนักทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ช่วยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง ว่า ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะการอัพเดทข้อมูลจะต้องรวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติอื่นด้วย รวมทั้งต้องตรวจสอบความตั้งใจว่ายังจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นอยู่หรือไม่ คิดว่าเป็นหน้าที่ของพรรคที่ต้องสำรวจเอง ซึ่งถือเป็นภาระหนัก โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่มีสมาชิกจำนวนมาก
“ขณะนี้เหลือเวลาแค่ 44 วันจะครบกรอบ 90 วันที่กฎหมายกำหนด หากคิดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ต้องเตรียมทำหนังสือขอขยายระยะเวลาการดำเนินการมายังนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 หากไม่ดำเนินการ กกต.ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไป เราไม่ได้ใจร้าย แต่ทำตามกฎหมาย ไม่ทำจะเป็นความผิด ที่บอกว่าจะแก้ไขกฎหมาย กกต.ยังไมได้คุยกัน ตราบใดที่กฎหมายยังเป็นอยู่อย่างนี้ กกต.ต้องปฏิบัติตาม ถ้าคิดว่าดำเนินการไม่ทันตามกรอบเวลา จะยื่นขอขยายทีเดียว 3 ปีก็ได้ แต่จะไม่เป็นผลดี เพราะตลอดเวลาของการขอขยาย พรรคจะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งไม่ได้ จึงควรขอขยายเป็นช่วงสั้น ๆ น่าจะดีกว่า” นายสมชัย กล่าว
ส่วนกระแสข่าวการตั้งพรรคทหาร โดยอาจจะใช้วิธีการซื้อหัวพรรคการเมืองเดิมไปดำเนินการ นายสมชัย กล่าวว่า ยังให้คำตอบไม่ได้ แต่จากที่ศึกษาระเบียบการชื่อพรรค มีข้อห้ามอยู่ 3 ข้อ 1 คือห้ามตั้งชื่อพรรคซ้ำกับพรรคการเมืองที่ดำเนินกิจการในปัจจุบัน 2. ห้ามตั้งชื่อพรรคซ้ำกับที่จดจัดตั้งใน 10 ปีที่ผ่านมา และ 3. ห้ามตั้งชื่อเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้น ถ้าตั้งนอกเหนือจากนี้น่าจะทำได้ ใครมาก่อนก็จดตั้งชื่อพรรคได้ก่อน.- สำนักข่าวไทย

“ทีม สว.กระทุ่มล้ม” คว้าแชมป์โชว์รำไทยประยุกต์

“ทีม สว.กระทุ่มล้ม” โชว์รำไทยประยุกต์ คว้าแชมป์ประกวดการออกกำลังกายผู้สูงอายุ สสส.หนุนผู้สูงวัยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ 150 นาที/สัปดาห์ พร้อมจัดทำคู่มือ “สูงวัย แจ่มใส แข็งแรง STRONG SMART SENIOR” แนะรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ตั้งเป้าต่อยอดอปท.-ชมรมผู้สูงอายุนำไปขยายผลในพื้นที่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “การประกวดรูปแบบการออกกำลังกายผู้สูงอายุ (รอบชิงชนะเลิศ)”ภายใต้โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ ซึ่งผลการแข่งขันทีมที่ชนะเลิศได้แก่ “ทีม สว.กระทุ่มล้ม” การออกกำลังกายชุด รำไทยประยุกต์ประกอบเพลง จากเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม จ.นครปฐม อันดับ 2 ทีมสาวเหลือน้อย การออกกำลังกายชุด รำไม้พอง ประกอบกลองยาว เทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี และอันดับ 3 ทีมสูงวัยใส่ใจรักษ์สุขภาพ เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี
นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนการนำกิจกรรมการออกกำลังกายและการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาและยกระดับพื้นที่ ให้สามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านออกกำลังกายและการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และขยายผลรูปแบบการดำเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ และถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม เช่น ชมรมผู้สูงอายที่จะสามารถนำไปขยายผลดำเนินการในระดับพื้นที่ต่อไป
“ผู้สูงวัยเป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นวัยที่ต้องได้รับการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพอย่างเหมาะสม ดังนั้นแนวทางการดำเนินงานและผลจากการโครงการนี้จะช่วยสร้างความตระหนักและเป็นต้นแบบให้กลุ่มผู้สูงอายุร่วมกันสร้างสรรค์รูปแบบการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับตนเอง ซึ่งผู้สูงอายุควรมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอวันละ 150 วัน/สัปดาห์ เช่น เดิน ลีลาศ ว่ายน้ำ เต้นรำประกอบจังหวะเพลงที่เหมาะสม เป็นต้น”นางภรณี กล่าว
นพ.ฆนัท ครุธกูล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้จัดการโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ กล่าวว่า ทางโครงการฯ ได้จัดทำคู่มือ “สูงวัย แจ่มใส แข็งแรง STRONG SMART SENIOR” เพื่อมุ่งหวังที่จะเห็นผู้สูงอายุมีความสุข ทั้งในทางร่างกาย จิตใจ และสังคม มีคุณภาพชีวิตในทางที่ดีขึ้น และใช้เป็นแนวทางการออกกำลังกาย หรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับสุขภาวะผู้สูงอายุ ในระดับพื้นที่ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสำนึกรักสุขภาพในวัยสูงอายุ ซึ่งการดำเนินงานของคณะทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ทำการคัดสรรพื้นที่นำร่องทั้งหมด 8 พื้นที่ ในแต่ละพื้นที่ ได้ผ่านการประชุมสร้างความร่วมมือ อบรมให้ความรู้ด้านการออกกำลังกาย และการประกวดรอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกทีมที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ นำไปสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบในการเผยแพร่รูปแบบของการออกกำลังกายที่ถูกต้อง ปลอดภัย และเหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่
รศ.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การออกกำลังกายเป็นวิธีการหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ดีควบคู่กับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และเมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้น ร่างกายย่อมเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บได้ง่ายขึ้น ถ้าเรามีสุขภาพที่ดีจะเป็นการป้องกันโรคที่ดีวิธีหนึ่ง ถึงแม้บางโรคอาจป้องกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็เป็นการลดปัญหาที่อาจเกิดจากความเจ็บป่วยนั้นลงได้ ซึ่งวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาในอนาคต ได้ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้ แนะนำแนวทางการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ต่อไป
ด้านนางณิชกมล พูลเจริญ หรือ อ.อ้อย และหัวหน้าทีม สว.กระทุ่มล้ม คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม จ.นครปฐม กล่าวว่า ได้ประยุกต์การรำไทยและรำวง ประกอบจังหวะแบบไลน์แดนซ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกาย โดยการรำไทยและรำวงนับเป็นกิจกรรมทางกายที่ผู้สูงอายุทำได้ง่าย และปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยในชุมชนได้ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำไทยประยุกต์เป็นประจำ สัปดาห์ละ 6 วัน เพื่อส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ ใช้เวลาในการออกกำลังกายแต่ละครั้งไม่เกิน 30 นาที โดยมีทั้งการอบอุ่นร่างกาย และการยืดเหยียดประกอบในการออกกำลังกายด้วย ทั้งนี้สุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนดีขึ้นมากและมีความสุข ไร้ซึ่งโรคซึมเศร้า เพราะนอกจากมีผู้สูงอายุที่มาออกกำลังกายแล้ว ยังมีเด็ก เยาวชน และวัยรุ่น มาร่วมออกกำลังกายด้วย ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชน
สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 8 ทีม ได้แก่ 1.ทีมสูงวัยใส่ใจรักษ์สุขภาพ ลายน์แดนซ์ ประกอบจังหวะเพลง จากเทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี 2. ทีมสาวเหลือน้อย รำไม้พอง ประกอบกลองยาว จากเทศบาลเมืองหนองปรือ จ.ชลบุรี 3.ทีมแอโรบิก (สวนบุรีรมย์) เต้นแอโรบิกโดยใช้ลูกบอล จากเทศบาลตำบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี 4.ทีมผ้าขาวม้า ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้าบิดเกลียว จากอ.บ.ต.บึงน้ำรักษ์ จ.ฉะเชิงเทรา 5.ทีม สว.กระทุ่มล้ม รำไทยประยุกต์ ประกอบเพลง จากเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม จ.นครปฐม 6.ทีมคาวบอยยายชา การเต้นไลน์แดนซ์ ประกอบเพลง จากอ.บ.ต.ยายชา จ.นครปฐม 7.ทีมสูงวัยใส่ใจรักษ์สุขภาพ ลายน์แดนซ์ ผ้าขาวม้าบิดเกลียว ตามจังหวะเพลง จากอ.บ.ต.หมอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา 8.ทีมผ้าขาวม้าพาเพลิน ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า ประกอบเพลง จากอ.บ.ต.หนองเหียง จ.ชลบุรี///สสส.

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นอุทยานฯ ลำดับที่ 74 ของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 212,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและเนินเขา มีหน้าผาสูงชันหลายแห่ง สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง ลักษณะเป็นป่าโปร่ง ต้นไม้แคระแกร็น แต่มีความสวยงามตามธรรมชาติ พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง ประดู่ และเหมือดต่างๆ ส่วนพืชพื้นล่างจะเป็นพวกไผ่ป่า หญ้าต่างๆ และข่อยหิน นอกจากนี้ตามซอกลานหินทั่วไปยังมีไม้ดอกที่สวยงาม เช่น หยาดน้ำค้าง กระดุมเงิน มณีเทวา ฯลฯ ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากกระจายทั่วพื้นที่
ภายในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย เช่น
เสาเฉลียง อยู่ก่อนถึงผาแต้มประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นเวลานับล้านปี มีลักษณะคล้ายดอกเห็ดเรียงรายกันอยู่มากมาย ดูแปลกตายิ่งนัก
ผาแต้ม เป็นหน้าผาสูงชันที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม และยังเป็นจุดที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนที่แห่งใดในประเทศไทย นอกจากนี้บริเวณผนังหน้าผาด้านล่าง ยังปรากฏภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์เรียงรายอยู่ประมาณ 300 ภาพ ซึ่งทางอุทยานฯ ได้ทำทางเดินสำหรับลงไปชมไว้แล้ว
ป่าดงนาทาม อยู่ในบริเวณภูนาทาม ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 36 กิโลเมตร การท่องเที่ยวที่ป่าดงนาทามเป็นลักษณะการเดินป่าชมธรรมชาติ โดยระหว่างทางจะพบสิ่งที่น่าสนใจมากมาย เช่น เสาเฉลียงคู่ น้ำตกห้วยพอก ผาชะนะได ผากำปั่น ผาหินแตก น้ำตกกวางโตน หินโยก ภูจ้อมก้อม ฯลฯ
น้ำตกสร้อยสวรรค์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่เกิดจากลำห้วย 2 สาย คือ ห้วยสร้อย และห้วยไผ่ ไหลจากหน้าผาคนละด้านมาบรรจบกัน มองดูคล้ายสร้อยคอ วิธีเดินทางคือ ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 2112 เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 20 จะพบทางแยกขวา ให้เลี้ยวเข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร แล้วเดินเท้าต่ออีก 500 เมตร
ค่าเข้าชม คนไทยผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท /ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท อัตราค่าบริการ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยลด 50 เปอร์เซ็นต์ วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-31 ธันวาคม 2558 ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท///ททท.

เหล่าซุปตาร์เป็นปลื้ม อุดหนุนแบรนด์ฝีมือคนไทย

ปลื้มใจทุกครั้งที่เห็นคนไทยสนับสนุนฝีมือคนไทยด้วยกัน เช่นเดียวกับงาน “ดอยตุง แอนด์ เฟรนด์ส 2017” (DoiTung and Friends 2017) ซึ่งวันนี้มีโอกาสได้ไปสัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเฟรนด์ส (Friends) ที่มาร่วมกันทำโครงการ รวมถึง “นักออกแบบชั้นนำจากเมืองใหญ่” กับ “ช่างฝีมือชนเผ่าจากดอยตุง” Continue Reading “เหล่าซุปตาร์เป็นปลื้ม อุดหนุนแบรนด์ฝีมือคนไทย”

คอคอดกระ หรือ กิ่วกระ

คอคอดกระ หรือ กิ่วกระ เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมลายู บริเวณแม่น้ำกระบุรี ซึ่งเป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่างไทยกับพม่า ด้วยระยะทางเพียง 100 เมตรเท่านั้น ชาวบ้านทั้งสองฝั่งจึงใช้แม่น้ำนี้เป็นเส้นทางไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก บริเวณคอคอดกระมีระยะทางจากฝั่งทะเลตะวันตกจรดฝั่งตะวันออกกว้างประมาณ 50 กิโลเมตร Continue Reading “คอคอดกระ หรือ กิ่วกระ”

เสื้อกันหนาวมือสอง ซักสะอาดก่อนใส่ ลดเสี่ยงโรค

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย ประชาชนที่นิยมซื้อเสื้อกันหนาวมือสอง ก่อนนำมาใช้ขอให้ซัก ทำความสะอาด เพื่อฆ่าเชื้อโรคหรือแมลงก่อโรคที่ติดมากับเสื้อผ้า นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าหนาว ประชาชนส่วนใหญ่นิยมหาซื้อ เสื้อกันหนาวมือสอง ซึ่งมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายตามตลาดนัดทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด Continue Reading “เสื้อกันหนาวมือสอง ซักสะอาดก่อนใส่ ลดเสี่ยงโรค”