กรมทางหลวงระบุมอเตอร์เวย์ช่วงชลบุรี – พัทยามีรถใช้เพิ่มขึ้น

กรมทางหลวงระบุหลังเปิดให้บริการมอเตอร์เวย์ช่วงชลบุรี-พัทยา พบว่า ปริมาณการจราจรเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นร้อยละ 49 ขณะที่ประเมินการให้บริการที่ด่านเก็บค่าผ่านทางยังไม่พบปัญหา ยกเว้นบางด่านที่มีการจราจรชะลอตัวบ้าง

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ภายหลังการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข7 ช่วงชลบุรี – พัทยา ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา จากเดิมทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 มีปริมาณจราจรเข้าสู่ระบบประมาณ 164,200 คันต่อวัน และหลังจากเปิดให้บริการช่วงชลบุรี-พัทยา พบว่าทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 มีปริมาณจราจรเข้าสู่ระบบประมาณ 245,300 คันต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 49 ของปริมาณจราจรเดิม โดยที่ผ่านมาจากการประเมินของเจ้าหน้าที่ยังไม่พบปัญหาของผู้ใช้บริการ มีเพียงบริเวณด่านโป่ง3 (ขาออกไประยอง) และด่านฯ หนองขาม 4 (ขาออกไปมาบเอียง) ที่มีการจราจรชะลอตัวอยู่หน้าด่านบ้าง เนื่องจากโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงพัทยา – มาบตาพุด อยู่ระหว่างการดำเนินการประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และเพื่อการรองรับการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ปรับปรุงด่านฯ หนองขาม 4 รองรับปริมาณการจราจรที่สูงขึ้น โดยระยะเร่งด่วน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานและเพิ่มเจ้าหน้าที่อำนวยการจราจรหน้าด่าน ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และส่งเสริมการใช้ช่องทางอัตโนมัติ M-Pass / Easy Pass ติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางเพิ่มและให้ข้อมูลจราจรผ่านป้าย VMS เพื่อแนะนำทางเลือกในการเดินทาง ส่วนระยะสั้น เพิ่มประสิทธิภาพด่านฯเก็บเงิน โดยเพิ่มช่องเก็บเงินที่ด่านฯ โป่ง 3 จำนวน 2 ช่อง และด่านฯ หนองขาม 4 จำนวน 1 ช่อง พร้อมขยายช่องจราจรบริเวณด่านฯ รองรับ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานเพิ่มประสิทธิภาพด่านเก็บเงินฯ หนองขาม และด่านเก็บเงินฯ โป่ง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7-สำนักข่าวไทย