กกต.เตรียมส่งระเบียบกม.พรรคการเมืองประกาศราชกิจจาฯ

ที่ประชุมกกต.พิจารณาระเบียบ ประกาศตามกฎหมายพรรคการเมืองเสร็จแล้ว เตรียมส่งประกาศราชกิจจาฯ 27 พ.ย.นี้ เร่งพรรคยื่นขอขยายเวลาแจ้งยอดสมาชิก ป้องกันสิ้นสภาพ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวว่า ที่ประชุมกกต.มีมติเห็นชอบร่างระเบียบและร่างประกาศกกต.ที่เกี่ยวข้องกับพระรราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 8 ฉบับตามที่สำนักงาน กกต.เสนอ โดยจากนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความเรียบร้อย และในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายนจะส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ทันตามกรอบเวลา 60 วันที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนดไว้
“พรรคการเมืองหรือผู้ที่ประสงค์จะขอจัดตั้งพรรค ขอให้เตรียมพร้อมปฏิบัติตามกฎหมาย กกต.พร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ หรือหากมีข้อสงสัยสามารถทำหนังสือสอบถามมา และได้ตั้งคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยผู้เชียวชาญไว้ให้คำตอบรวม 6 ชุด รวมทั้งเตรียมจะจัดประชุมชี้แจงกับพรรคการเมืองเก่าและผู้ประสงค์จัดตั้งพรรคการเมืองใหม่” นายสมชัย กล่าว
นายสมชัย กล่าวว่า ที่ประชุมกกต.เห็นชอบร่างคำร้องที่จะเสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า 2 มาตราของ พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต.ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยจะยื่นในประเด็นอำนาจกกต.คนเดียวสามารถระงับยับยั้งการเลือกตั้งของหน่วยหรือเขตเลือกตั้งที่พบทุจริตได้หรือไม่ และกกต.มีอำนาจจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ ซึ่งขณะนี้เหลือเพียงให้กกต.ทั้ง 5 คนลงนามคาดว่าอย่างช้าไม่เกินวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ กกต.ทุกคนจะลงนามครบและยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้
นายสมชัย กล่าวถึงการประสานกับสำนักทะเบียนราษฎร์กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ช่วยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง ว่า ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อย่างเดียวไม่เพียงพอ เพราะการอัพเดทข้อมูลจะต้องรวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติอื่นด้วย รวมทั้งต้องตรวจสอบความตั้งใจว่ายังจะเป็นสมาชิกพรรคการเมืองนั้นอยู่หรือไม่ คิดว่าเป็นหน้าที่ของพรรคที่ต้องสำรวจเอง ซึ่งถือเป็นภาระหนัก โดยเฉพาะพรรคการเมืองที่มีสมาชิกจำนวนมาก
“ขณะนี้เหลือเวลาแค่ 44 วันจะครบกรอบ 90 วันที่กฎหมายกำหนด หากคิดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ต้องเตรียมทำหนังสือขอขยายระยะเวลาการดำเนินการมายังนายทะเบียนพรรคการเมืองภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 หากไม่ดำเนินการ กกต.ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพไป เราไม่ได้ใจร้าย แต่ทำตามกฎหมาย ไม่ทำจะเป็นความผิด ที่บอกว่าจะแก้ไขกฎหมาย กกต.ยังไมได้คุยกัน ตราบใดที่กฎหมายยังเป็นอยู่อย่างนี้ กกต.ต้องปฏิบัติตาม ถ้าคิดว่าดำเนินการไม่ทันตามกรอบเวลา จะยื่นขอขยายทีเดียว 3 ปีก็ได้ แต่จะไม่เป็นผลดี เพราะตลอดเวลาของการขอขยาย พรรคจะส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งไม่ได้ จึงควรขอขยายเป็นช่วงสั้น ๆ น่าจะดีกว่า” นายสมชัย กล่าว
ส่วนกระแสข่าวการตั้งพรรคทหาร โดยอาจจะใช้วิธีการซื้อหัวพรรคการเมืองเดิมไปดำเนินการ นายสมชัย กล่าวว่า ยังให้คำตอบไม่ได้ แต่จากที่ศึกษาระเบียบการชื่อพรรค มีข้อห้ามอยู่ 3 ข้อ 1 คือห้ามตั้งชื่อพรรคซ้ำกับพรรคการเมืองที่ดำเนินกิจการในปัจจุบัน 2. ห้ามตั้งชื่อพรรคซ้ำกับที่จดจัดตั้งใน 10 ปีที่ผ่านมา และ 3. ห้ามตั้งชื่อเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้น ถ้าตั้งนอกเหนือจากนี้น่าจะทำได้ ใครมาก่อนก็จดตั้งชื่อพรรคได้ก่อน.- สำนักข่าวไทย